Mjesni odbori u Slavonskom Brodu zapušteni su zbog lošeg odnosa gradske vlasti prema njima što se manifestira kroz uskraćivanje proračunskog novca, uzimanjem novca od prihoda mjesnih odbora te isključenost mjesnih odbora iz procesa odlučivanja. Političari se sjete mjesnih odbora samo pred izbore. Kako poboljšati kvalitetu života u mjesnim odborima?

Među brodskim mjesnim odborima postoje velike razlike u razvijenosti. Prvi korak u rješavanju tog problema je izrada novih prostornih planova za sve mjesne odbore i nedovršena stambena naselja. Taj posao treba povjeriti županijskom Zavodu za prostorno planiranje kroz javnu raspravu s građanima. Cilj je da svaki mjesni odbor dobije svoj centar s javnim sadržajima. Među tim javnim sadržajima posebno su važna sportska igrališta, park, centralno dječje igralište i prostor za kućne ljubimce.

Sramota je što građani u radio emisiji moraju moliti gradonačelnika za rješavanje komunalnih problema. Izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture potrebno je depolitizirati. Samovolju gradonačelnika nužno je zamijeniti uvođenjem transparentnog sistema koji počiva na izradi četverogodišnjeg plana izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture s rang listom prioriteta iz koje bi svaki građanin mogao vidjeti kakvi su planovi za prostor gdje stanuje. Racionalnije i učinkovitije trošenje proračunskih sredstava zahtijeva osnivanje nove radne jedinice, u sastavu Komunalca, zadužene za održavanje komunalne infrastrukture. Na ovaj način zaposlili bi još ljudi i ostvarile bi se velike uštede, a novac bi ostajao u našem gradu. Zbog loše javne rasvjete u Slavonskom Brodu je više mraka nego svjetla. Čak su i centar grada i glavne gradske ulice u polumraku. Kvaliteta javne rasvjete važnija je od ostvarenih ušteda. Slavonskom Brodu potrebna je nova i znatno kvalitetnija javna rasvjeta. Sredstva za košenje trave moramo povećati jer uzalud nam je cvijeće u centru grada ako nismo u stanju redoviti kositi travu u svim mjesnim odborima.

Povećanje kvalitete života u gradu uvelike ovisi o poboljšanju prometne povezanosti centra grada s ostalim mjesnim odborima i o poboljšanju kvalitete javnog gradskog prijevoza. Prvi cilj može se postići vraćanjem planirane ceste uz istočnu obalu Glogovice koja povezuje Osječku ulicu sa Sjevernom veznom cestom. Ukidanjem ove prometnice gradska vlast nanjela je golemu štetu svim građanima koji žive sjeverno od željezničke pruge. Drugi cilj moguće je postići osnivanjem gradskog poduzeća za javni gradski promet i kandidiranjem kupnje novih autobusa prema europskim fondovima. Za ovu namjenu Eu fondovi nude čak 170 milijuna eura. Za kupnju 20 autobusa za grad trošak bi iznosio oko 40 do 50 milijuna kuna. Kupnjom novih autobusa smanjilo bi se i onečišćenje, a budući da smo najzagađeniji grad po pitanju zraka u RH, tražili bi resorna ministarstva za pomoć sufinanciranja, kao i bespovratna sredstva Eu fondova, dio sufinanciranja bi snosio i Grad. Ovo bi bio dugoročnan i itekako ostvariv projekt. Intenzitet polazaka vožnji javnog gradskog prijevoza moramo podići na 30 minuta te uvesti elektronsku naplatu karata i  aplikaciju  koja bi građanima omogućila da prate kretanje i putanju gradskih autobusa.

Problem derutnih i napuštenih građevina mora se početi rješavati kroz pregovore s njihovim vlasnicima prije naplate kazni. Grad mora mjesnim odborima ostaviti njihove prihode te im osigurati sredstva u gradskom proračunu za provođenje malih komunalnih akcija. Građane i vijeća mjesnih odbora planiram uključiti u proces izrade gradskog proračuna kroz provođenje javne rasprave. Izmjenama gradskog Statuta planiram uvesti obvezu vijećima mjesnih odbora da moraju održati sjednicu minimalno jednom u tri mjeseca, a predsjednicima mjesnih odbora obvezu podnošenja polugodišnjih izvješća o radu koja bi se objavljivala na web stranici izrađenoj za sve mjesne odbore.  Gradska vlast mora jednom godišnje održati sastanak s predsjednicima vijeća mjesnih odbora i posebne sastanke s građanima u svim mjesnim odborima na kojima bi se raspravljalo o problemima. Društveni život u mjesnim odborima može se poboljšati uvođenjem druženja građana uz glazbu i roštilj jednom godišnje te organizacijom natjecanja mjesnih odbora u malom nogometu i košarci, ali i ostalim sportovima.