Grad Slavonski Brod financirat će nabavu školskih udžbenika i u novoj školskoj godini. U tom smislu gradska uprava „ovim putem“ (preko internetske službene stranice Grada) poziva sve roditelje koji to do sada nisu učinili, a koji ispunjavaju uvjete definirane Pravilnikom, da do 15. srpnja podnesu zahtjev za financiranjem školskih udžbenika od strane Grada. Grad Slavonski Brod financira nabavu školskih udžbenika s 300,00 kuna po učeniku od I. – IV. razreda osnovne škole,te sa 600,00 kuna po učeniku V. – VIII. razreda osnovne škole. Pravo na financiranje školskih udžbenika imaju učenici iz obitelji s troje i više djece, kojima su mjesečni neto prihodi kućanstva manji od 1.500,00 kuna po članu obitelji, a koji ne ostvaruju pravo na zajamčenu minimalnu naknadu kod Centra za socijalnu skrb.

Za ovu svoju velikodušnost i socijalnu osjetljivost gradska uprava od siromašnih roditelja, hendikepiranih građana Broda, uz ispunjeni zahtjev (Zahtjev za financiranje udžbenika-novi podnositelji), traži prilaganje samo devet dokumenata, i to:

a. Preslike osobnih iskaznica roditelja ili skrbnika
b. Preslike rodnih listova djece
b. Potvrdu Porezne uprave o visini dohotka u 2014.godine (za oba roditelja i radno sposobne članove kućanstva )
c. Za roditelje i članove kućanstva koji su nezaposleni – Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Područni ured Slavonski Brod o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba
d. Za zaposlene roditelje i članove kućanstva – potvrda o plaći za zadnja tri mjeseca
e. Ostala primanja u kućanstvu ( mirovina , rodiljna naknada…) – potvrda
f. Potvrde -osnovne ili srednje škole o redovnom upisu u školsku godinu
2015./2016.(za sve učenike iz obitelji)
- fakulteta ili veleučilišta o redovitom školovanju (za studente iz obitelji)
g. Račun za kupljene udžbenike na kojem je vidljivo da je uplata izvršena (tj. da je račun plaćen). Račun mora biti naslovljen na ime i prezime roditelja.
h. Preslika računa podnositelja zahtjeva (IBAN račun).

Što će učiniti roditelji u potrebi? Naravno, pribaviti dokumente. Što drugo mogu učiniti u sudaru s kretenskom birokracijom (vladavinom uprave) koja se drži pravila transparentnosti. Vjerojatno će se sretni roditelji upitati a kako to da se ne traži domovnica i krvna grupa za njih i djecu? Ili će presretni zaključiti da je dobro što ne moraju dati slinu radi DNK analize?

Ovaj paket dokumenta kao da ima svrhu odvraćanja, a ne privlačenja kandidata za sufinanciranje udžbenika. Podsjeća na vojne vježbe kojima zemlja koja se brani (sve se zemlje brane, pa i SAD u Iraku) potencijalnim agresorima daje na znanje kavom vojnom silom raspolaže, pa ovi odustaju i od pomisli na sukob.

Birokratski um, nepovjerljiv, pedantan, krut, nezaobilazan, iskazuje i na taj način svoju moć i neophodnost. Traženjem silnih potvrda dobra naša gradska uprava u priču uključuju i svoje birokratske partnere, na primjer, famozni Zavod za zapošljavanje, tu državnu uzdanicu koja garantira da netko (ni)je zaposlen. Treba li podsjećati na koji način, a prema naputcima naležnog ministarstva, smanjuju broj nezaposlenih?!

Roditelji moraju prikupiti svežanj papira kao da dižu kredit u švicarcima za kupovinu stana, a radi se o nekoliko stotina kuna pomoći. Nećeš ti meni tek tako beplatne knjige dobiti, misli si gradska birokratska faca u namjeri da pomogne, ali i zlostavlja. Birokrati iz slavonskobrodske uprave prema strankama odnose se kao prema objektima, a ne kao prema osobama, jer su osjećaji isključeni iz službenog djelovanja i ne smiju utjecati na odluke.