Da je istina ono o čemu bulazni budući uznik Zovak, Stribor bi bio najbolje plaćeni pisac u državi.Na Striborovim knjigama, u koje je grad uložio oko 600 000 kn, ulagač (Grad) je udvostručio zaradu.

Na primjer u knjigu «Volim Brod» Grad je uložio (za pripremu, tiskanje, prijelom, lekturu, korekturu, fotografije i tekst) 133 000 kn, a za uzvrat je dobio 1000 primjeraka knjige koja stoji 250 kn komad.

Čista zarada grada je 117 000 kn. Isti je slučaj s ostalim naslovima koje grad naručio.

Sve u svemu Grad jest uložio u naručene knjige 600 000 kn ali i zaradio oko 1 000 000 kn.

Da je istina ono o čemu bulazni budući uznik Zovak, Stribor bi bio najbolje plaćeni pisac u državi.

Na žalost nije. Njegov honorar po knjizi (pisanoj u prosjeku po godinu dana) iznosi oko 15 000 kn tj. oko 1200 kn mjesečno (podatak provjerljiv kod izdavača i u ugovorima).

Sve ostalo su troškovi izdavača i tiskara.

Dakle, nije Stribor Gradu uzeo 600 000 kn nego je grad na Striborovim knjigama zaradio preko pola miliona kuna.