UVODNA NAPOMENA: Stavovi autora, Brođanina Zlatka Uvanovića, ne predstavljaju stavove i poglede uredništva portala sbperiskop.net . Tekst objavljujemo na molbu autora i kao doprinos uvažavanju različitosti.

Svaki napredni jezik se tijekom vremena nadopunjuje, prilagođava i osuvemenjava. Stvaraju se nove riječi a zamjenjuju stare ili strane, a velika pozornost posvećuje se očuvanju pravilne upotrebe i značenja postojećih i novih riječi. Jezik je izrazito važan nacionalni, politički i moralni čimbenik i odraz kulturnog, povijesnog i razvojnog identiteta svakog naroda. Zato je standardni nacionalni jezik zakonski zastićen u naprednim razvojno društvenim sustavima, te se o njemu posebno iznimno vodi velika nacionalna briga. Svaki napredni jezik u demokratskom društvu, pored važnosti za nacionalnu opstojnost svog naroda, ima presudnu ulogu za njegov uspješni društveni i gospodarski napredak, jer služi građanima i za zaštitu od raznih vanjskih i unutrašnjih negativnih manipulacija i obmana, što je važno svakom pojedincu u razumjevanju vlastite sredine i svijeta, te donošenju važnih životnih i demokratskih odluka o kojima ovisi prosperitet i sudbina naroda kao cijeline i njih kao pojedinaca.

Takav bi trebao biti i naš hrvatski jezik, koji se ustvari stalno nadopunjuje i proširuje prema hrvatskom korijenskom pravopisu i jezikoslovju, kao brana svim stranim nastrajima. Upravo je nedavno dobio nekoliko izrazito lijepih primjera novih hrvatsko korjenskih običnih riječi kao: dodirnik, iskočnik, rasprodajnica, pretjecajnik ili proširnica, koje jasno i slikovito zamjenjuju strane riječi. Ali da li je dovoljno što sve činimo za naš hrvatski jezik u njegovom najznačjnijem dijelu skrivenom od mnogih običnih ljudi i mnogih hrvatskih jezikoslovaca?

Razvijeni ljudski jezici, koji se sastoje od nekoliko stotina tisuća riječi, uglavnom se u normalnoj uporabi koriste u znatno manjoj mjeri.  Velika većina su obične riječi koriste u razgovoru, izražavanju ili opisu. Njihova gramatička ili pravopisna nekorektnost ili grješke, nerazumijevanje ili čak zloraba, nema značajnijih posljedica za pojedince ili sredinu. Međutim, svaka riječ u rječniku nema istu važnost i mentalnu težinu u ljudskom govoru ili pisanom obliku. U svim jezicima postoji relativno mali broj izričito važnih riječi, i njihove krive interpretacije, nerazumijevanje i zloupotrebe, odnosno negativne manipulacije s tim riječima koje traju duže vremena, mogu imati nesagledive negativne posljedice. Te su riječi vezane za  područje ljudskog inžinjeringa, i značajno i tragično mogu poremetiti  društvene i gospodarske procese, kao i odnose medju ljudima.

Zato je vrlo važno znati, da koliko je korisno uvođenje novih riječi i modernizacija jezika, toliko je neuporedivo više važno očuvanje točnih značenja i nadopuna važnih postojećih riječi, njihova pravilna upotreba uz upozorenje na negativne manipulacije s značenjem  riječi, što se ne događa u potpunosti kod nas već duže vrijeme.

Te važne riječi vrlo vješto se koriste pri manipulaciji uma stanovništva, sto je vrhunsko umjeće totalitarnih ideološko političkih sustava, narocito komunizma, ali i svih tranzicijskih postkomunističkih sustava koji umijeće negativnih manipulacija koriste za borbu ili održavanje vlasti. Vladajuće neokomunističke strukture novih postkomunističkih sustava i oni pojedinci koji ih demokratskim glasovanjem biraju, ni danas ne razumiju u potpunosti, ili ne mogu razumjeti, sve ideološki iskrivljene ključne i važne riječi svoga jezika, a time ni moderne svijetske i domaće vrijednosne razvojne i moralne procese, potrebne za uspiješni gospodarski razvoj nakon marksističko komunističke gospodarske i moralne zaostalosti. Ne mogu ih razumjeti jer su im jezici još uvijek pod utjecajem komunističko marksističke ostavštine i komunističkog mentalnog naslijeđa njihovih jezikoslovaca i neokomunistickih vladajućih političkih elita.

HE Rječnik

Nažalost, u slobodnoj Hrvatskoj danas smo svjedoci svakodnevnim negativnim manipulacijama i zlorabi kritično važnih riječi u političkom, povijesnom, moralnom i gospodarskom jezičnom području u najgorem mogućem obliku, rijetko viđenom u jezičkim manipulacijama širom svijeta, nastavljajući tako tradiciju negativnih manipulacija iz komunizma i komunističke Jugoslavije. To je znak  da hrvatski jezik, hrvatski riječnik i hrvatski leksikon, koji su pod kontrolom neokomunističkih ljevičara, još uvijek nedovoljno točno obrađuju i definiraju važne riječi hrvatskog jezika, što velikim dijelom  omogućava i danas ove  negativne manipulacije nad nama. Time nam je ujedno onemogućeno potpunog razumjevanje glavnih razvojnih procesa i pravilnog izbora svojih predstavnika i vrhovnog političkog tijela.

Tragične manipulacije ključnim riječima

Negativne manipulacije ključnim riječima i jezikom, nisu tako nevažne, naivne i nebitne, kako se to obično mislilo i misli kod nas. Ustvari, stalne i dugotrajne negativne manipulacije ključnim riječima mogu dovesti do  nesagledivih posljedica i ljudskih žrtava, a u ekstermnom slučaju mogu  izazvati i skrivene mentalne poremećaje velikih ljudskih razmjera, što se danas očituje skoro u svim komunističkim,  postkomunističkim ili nazadno religioznim sredinama.

Naprimjer, nerazumjevanje i negativno manipuliranje s osnovnom biti jedne od najvažnijih i najkompleksnijih riječi u modernoj civilizaciji “razvoj”, dovelo je cijeli komunistički svijet u zaostajenje u svim područjima ljudskog dijelovanja, tijekom cijelog trajanja komunističkih diktatura a i dugogodišnje poslije njih. Jer nikada u povijesti ljudske civilizacije nisu važne riječi bile tako tragično krivo zlorabljene i krivo shvaćane, kao pri komunističkim revolucijama i komunističkim diktaturama, kod nas i svuda po svijetu.

Nikada  nisu ljudi u ljudskoj povijesti, u relativno kratkom vremenskom perodu, bili toliko prevareni i unazađeni, kao u komunizmu. Od radnika, seljaljaka, inteligencije, književnika, umjetnika, brojnih potkazivaća, članova komunističke partije kao više ljudske klase, cijelog naroda, nikada nisu toliko bili prevareni, poniženi i vrijednosno razvojno osakaćeni  kao u komunizmu (komunističkom socijalizmu), iako su uporno radili i stvarali komunistički svijet svojih diktatora, i bezvrijedne vrijednosti koje su samo oni koristili.

Ne razumijevajući riječ “razvoj” a time i glavnu formulu profitnog razvoja znanja i visokoprofitno korisnih materijalnih i duhovnih proizvoda, te uz negiranje  osnovnih zakona ljudskog inženjeringa  tijekom duljeg vremenskog perioda, izgubili su sve svoje profitno korisne proizvode koje su nasljedili iz predhodnog naprednijeg razvojnog sustava ili potencijalne koje su mogli sami stvoriti da nisu bili umno negativno manipulirani. Tijekom vremena postajali su manje ili više kreativno nevrijednosni i potpuno nesposobni da razumiju i stvaraju profitne proizvode, prenoseći svoju ideološku nesposobnost na svoje potomke, stvarajući tz. komunistoidni mentani sklop ljudi.  Posljedice toga vidljive su i danas jer je praktično nemoguće značajnije osvojiti viskoprofitne proizvode u području profitnog znanja, materijanog ili duhovnog, što je najvažniji faktor zapošljavanja i gospodarskog rasta i politicke moći danasnje modernog razvijenog svijeta. To je danas povlastica samo nemanipuliranih društvenih sustava, koji svoje građane nisu i ne pretvaraju u ideološke robove.

Zlorabeći i potpuno nerazumijevajući kritično važnu riječ “razvoj” i gubeći profitno razvojnu vrijednosnu utrku s protivničkim tržno kapitalističkim slobodnim svijetom, komunisti su morali manipulirati i zlorabiti važne riječi slobodnog svijeta kao: “demokracija, komunizam, kapitalizam, antifašizam, sloboda, moral, pravda, povijest, razvoj, napredak, proizvod, proizvodnja, vrijednosti i slično”, formirajući svoje jezično jednoumno jezikoslovje. Nazivali su tim imenima svoj nazadni komunistički zločinački sustav, svoje masovne okrutne zločine, svoje primitivne moralne i gospodarske marksističke vrijednosti. Pomoću represivnih zločinačkih mjera, podrške ideoloških  manipulatora riječima i medija, ideoloških jezikoslovaca i povjesničara, prisilno su postupno uvjeravali i mentalno nazadno mjenjali narod, pokušavajući ostvariti svoje bolesne i nestvarne ideje.

Zlorabiti i nerazumjevati bit važnih riječi ljudskog inžinjeringa od gospodarskih do moralnih, oduvijek je bio, i uvijek će biti, razlog općeg stagniranja, te moralnog i gospodarskog izopačenja, što ponovo danas  hrvatski neokomunistički ljevičari  na vlasti i oni koji su ih birali, dokazuju da ne mogu razumjeti. Ljevičarska inteligencija i politička elita na vlasti ponovo nije nista drugo vec elita intelektualnih ideoloških i vrijednosnih obrtnika, koja nas svakim danom sve više unazađuje.

Zato danas, kada nam je i dekretom ukinuto Vijeće za standard i normu hrvatskog jezika, kao zadnjem braniku hrvatskog jezika od napada neokomunističkog jezikoslovja i svih negativnosti koje donosi, izbjegavajmo nepotrebnu uporabu važnih riječi gdje god možemo, koje danas imaju suprotno značenje. Posebno dvije koje su najviše zlorabljene u cijeloj jezičnoj hrvatskoj povjesti, kao antifašizam i razvoj, i obratimo posebnu pozornost na one koji ih spominjajući, moralno zlocinački zlorabljaju.