Dalija Orešković je moderna političarka nove generacije s hrabrošću i karizmom, koja se dokazala kao beskompromisan borac protiv korupcije u svom mandatu Povjerenice za sukob interesa. Njezin osnovni stav je da se "Oteta država" zloupotrebom političke moći od strane vladajućih političkih elita RH treba vratiti narodu kome po Ustavu RH i pripada, kroz veću participaciju građana u oblikovanju javnih politika i donošenju svih odluka tijela javne vlasti. To se može postići u sklopu postojećih ustavnih Ovlasti neposredno birane Predsjednice RH, koja može sazivati sjednice Vladu RH i predlagati provođenje slijedećih neophodnih reformi:

- Izmjene Izbornog zakonodavstva s više preferencijalnih glasova, izmjena granica izbornih jedinica ili broja zastupnika, u cilju veće odgovornosti izabranih zastupnika prema biračima, ne prema šefovima stranaka,

- Potpune fiskalne transparentnosti rada i odluka svih tijela javne vlasti uz pomoć informatičke tehnologije, odnosno projekta pune otvorenosti proračuna i objave svih uplata i isplata tijela javne vlasti,

- Većom participacijom građana u oblikovanju javnih politika i donošenju svih odluka tijela javne vlasti,

- Osnivanjem Ureda za prevenciju Korupcije, koji bi radio na uvođenju standarda prevencije i suzbijanja korupcije, posebno u javnoj nabavi u kojoj je potrebno konstantno raditi na primjeni preventivnih politika protiv korupcije?

- Teritorijalni preustroj – optimizacija broja jedinica lolakalne i regionalne samouprava;

Prema logici kolektivnog djelovanja, organizirana manjina vladajućih političkih elita je uvijek jača od neorganizirane većine građana. Ograničenje zloupotrebe političke moći političkih elita ne ide preko noći. Predloženim reformama trebalo bi stvoriti kritičnu masu kontinuiranog pritiska javnosti i građana na otuđene centre političke moći, jer plitičari sam od sebe nikada neće sami sebi smanjiti moć. Čak i da to sami žele učiniti odozgo prema dolje radeći reforme, to će biti vrlo teško zbog ogromne konstalacije interesnih grupa koje ih u tome spriječavaju. U slučaju kada pritisak za provođenje reformi dolazi odozdo preko veće participacije građana u procesu donošenja odluka, civilnog društva i medija tom pritisku političarima se teško oduprijeti i tek onda su prisiljeni provoditi reforme u cilju razvoja i kvalitetnijeg života u RH. To bi dovelo od jake demokratske države , gdje postoji vladavina prava i gdje depersonalizirane institucije rade svoj posao, slaba država je suprotno od toga..

Od svih predsjedničkih kandidata Dalija Orešković ima najbolje razrađen Program za provođenje potrebnih reformi u državi u cilju razvoja demokracije i ograničavanja zloupotrebe političke moći koja rezultira „Otetom ili Zarobljenom“ državom, nestabilnim političkim sustavom i političkim elitama koje nemaju znanja niti petlje provesti prijeko potrebne reforme u državi, riješiti sistemsku korupciju , odosno reformirati neodrživi sustav crony kapitalizma koji je doveo do iseljavanja preko 500.000 građana RH u inozemstvo.

Današnji sustav crony kapitalizma u RH je u svojoj biti neodrživ, o čemu ostali predsjednički kandidati uglavnom šute. Zbog toga bi nadolazeća recesija mogla imati kobne posljedice za sve interesne grupe u društvu, ako se ubrzo ne krene s proveđenjem potrebnih reformi u državi koje nesposobne političke elite na vlasti do sada nisu bile u stanju, niti htjele provesti, jer bi to vodilo ograničenju zloupotrebe njihove političke moći.. Tek nakon provođenja predsjedničkog Programa Dalije Orešković - Plan za Hrvatsku, gospodarstvo i zdravo poduzetništvo RH oslobođeno "stranačkih okova" može se slobodno razvijati po Skandinavskom modelu održivog razvoja.