Evo polako se završava i ova godina. Nažalost u Slavonskom Brodu stanje u zaštiti okoliša, obzirom na prethodne godine, ništa nije bolje. Što više gledajući sa strane Brođana tu situaciju, ona je još gora! Dok u prethodnim godinama Brođani su imali (samo) borbu protiv zagađenja brodskog zraka, sada se to još i pogoršalo...

U ovoj godini, nakon što se krajem ožujka u Slavonskom Brodu dogodio poznati eko-incident s brodskom vodom i što je dovelo i do potrebe rješavanja problema onečišćenja vode u vodoopskrbnom sustavu Slavonskog Broda, situacija je još zamršenija. No, taj problem dosada je riješen kako je riješen. Nadajmo se na zadovoljstvo svih Brođana, korisnika vode iz vodovoda TD Vodovoda. Istina ostali su tu još neki repovi, kao napr. kontradiktorno Rješenje Županijskog državnog odvjetništva od 18. srpnja s kojim se odbacuje prijava koju su podnijeli gradonačelnik Mirko Duspara i TD Vodovod. No otom potom…

Saborski Odbor za zaštitu okoliša naglašava važnost prenamjene produktovoda u plinovod

Daleko je složeniji problem oko borbi Brođana za čisti zrak. Cijela situacija u zadnjih 10 godina vezano za stanje brodskog zraka, koju su dosada rješavali sedam ministara zaštite okoliša, slobodno možemo potvrditi, u ovoj godini nije se pomakla od nulte točke. Nažalost, imamo osjećaj da ta situacija svake godine postaje još gora i gora!

Oni koji su 19. travnja 2018. godine bili na tematskoj sjednici Odbora za zaštitu okoliša i prirode vezano za ‘Izvješće o kvaliteti zraka i vode na području Slavonskog Broda…’ ili oni drugi koji su prostudirali zaključke s te sjednice (http://www.sabor.hr/zakljucci-s-tematske-sjednice-odbora-za-zastit0001) zasigurno se sjećaju važnih zaključaka koji bi trebali riješiti ili bar rješavati taj gorući problem Brođana sa onečišćenim zrakom.

Uostalom Odbor je naglašavao važnost prenamjene produktovoda u plinovod, pa i važnost što skorije realizacije projekta ‘Opskrba prirodnim plinom krajnjeg kupca – Rafinerija nafte Brod (RNB) od strane opskrbljivača – CRODUX PLIN d.o.o. izravnim priključenjem RNB na plinski transportni sustav Republike Hrvatske na mjestu MRS Slobodnica, prenamjenom postojećeg produktovoda Slobodnica-Brod u izravni plinovod, koji će biti korišten isključivo za opskrbu prirodnim plinom RNB-a’.

Nažalost, spomenuti su događaji oko ekološkog incidenta iz ožujka prvo doveli do odustajanja prenamjene produktovoda u plinovod, a poslije listopadskog sastanka Predsjednice RH, Kolinde Grabar Kitarović u Slavonskom Brodu s predstavnicima ruskog Ministarstva ekonomskog razvoja i energetike, predstavnicima tvrtke Zarubežnjeft koja je vlasnik Rafinerije, ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem, predstavnicima Plinacroa i Croduxa na temu rješavanja problema zagađenog zraka u Slavonskom Brodu, do novih rokova definiranih aktivnosti, pa i do novog mogućeg završetka prenamjene postojećeg produktovoda u izravni plinovod u RNB, tek krajem 2019. godine.

Istina, da smo u međuvremenu na marginama izjave ruskog veleposlanika A. Azimova u Večernjem listu (https://www.vecernji.hr/premium/putinov-prijedlog-za-plinofikaciju-cijele-hrvatske-i-dalje-stoji-1287944) mogli pročitati za Brođane važnu informaciju: "... napredujemo s plinofikacijom rafinerije u Bosanskom Brodu, a početkom sljedeće godine moći će se potpisati ugovor između Zarubežnjefta i Croduxa te početi renoviranje plinovoda iz Hrvatske do Bosanskog Broda.”. Nadajmo se, da poslije ove izjave, više neće doći do odustajanja Zarubežnjefta, vlasnika Rafinerije od plinofikacije, kao ni do novih kašnjenja u realizaciji!

Možda kao upozorenje, ali kao dodatni zahtjev Brođana, trebali bi navesti i zaključak Odbora zaštite okoliša da “… Odbor poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s CRODUX PLIN d.o.o. dostavi Odboru detaljni plan svih aktivnosti na realizaciji ovog projekta s definiranim rokovima provedbe svih faza projekta…”.

Odbor poziva i sve subjekte na svim razinama na rješavanje problema onečišćenja zraka 

Odbor u svojim zaključcima s tematske sjednice iz travnja “polazeći od činjenica da je problem onečišćenja zraka i pogoršanje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda u velikoj mjeri uzrokovan radom Rafinerije nafte Brod … (ponovo) poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na daljnji razvoj kontakata s najvišim predstavnicima Rafinerije nafte Brod s ciljem ubrzanja modernizacije postrojenja…”.

“Odbor poziva (i) Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da intenzivira broj sastanaka na godišnjoj razini Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete na području Grada Slavonskog Broda…”. Također “Odbor poziva Ministarstvo … da u narednom razdoblju … ojača međudržavnu suradnju s ciljem iznalaženja rješenja za daljnje ubrzavanje modernizacije postrojenja Rafinerije nafte Brod i prekograničnog utjecaja onečišćenja na zdravlje ljudi i kvalitetu okoliša na području Slavonskog Broda.”.

Također “Odbor poziva (i) Vladu Republike Hrvatske te Ministarstvo vanjskih i europskih poslova da u bilateralnim kontaktima s bosanskohercegovačkom stranom kao i u kontekstu eurointegracijskog procesa Bosne i Hercegovine, na svim razinama, ističu problem potrebu modernizacije i plinofikacije Rafinerije nafte Brod i onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu nastalog uslijed njezina rada…”,  kao (i) Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe … i zastupnike članove međuparlamentarne skupine prijateljstva s Bosnom i Hercegovinom da aktivno promiču rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu uvjetovanog radom Rafinerije nafte Brod…” A poziva i “zastupnike Europskog parlamenta iz Hrvatske da se u sklopu Izaslanstva Europskog parlamenta za odnose s Bosnom i Hercegovinom…angažiraju na davanju potpore Republici Hrvatskoj u rješavanju ove problematike”.

Mislim, ovo je običnom građinu, ali i ‘pametnom’ dosta! Nažalost jasno nam je da s tim zaključcima ‘ne žive’ ni u Vladi RH, ni u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, ni u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, ali ni zastupnici u Saboru, ni zastupnici iz Hrvatske u Europskom parlamentu. Da je drugačije, bilo bi već nekakvog rezultata!

Nadalje “Odbor, vezano za transport sirove nafte u Rafineriju nafte Brod putem Jadranskog naftovoda d.d., naglašava važnost definiranja kvalitete ulazne sirovine te poziva Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da Odbor informira o aktivnostima koje su po tom pitanju poduzete i dostavi Izvješće o količinama te kvaliteti sirove nafte koja je tijekom  godine Jadranskim naftovodom d.d. transportirana u Rafineriju nafte Brod...”

Također “Odbor poziva Grad Slavonski Brod, Brodsko-posavsku županiju, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na provedbu mjera i osiguranje financijskih sredstava za smanjivanje onečišćenja zraka definiranih Akcijskim planom za poboljšanje kvalitete zraka za Slavonski Brod...”

“Odbor poziva Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da u 2018. godini, s ciljem smanjivanja emisije čestica i onečišćenja zraka tijekom sezone grijanja na području Slavonskog Broda, stvori sve preduvjete za uključivanje građana s područja Slavonskog Broda u program sufinanciranja korištenja obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama odnosno u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja omogući uključivanje građana ovog područja u program energetske obnove obiteljskih kuća.”

“Vezano uz projekt ‘Edukacija i obavješćivanje građana o kvaliteti zraka u Slavonskom Brodu’ Odbor upozorava na nizak stupanj realizacije projekta i činjenicu da tijekom 2017. godine nije bilo aktivnosti po ovom projektu zbog poteškoća u suradnji Grada i Županije ... stoga poziva Grad i Županiju da sukladno Dodatku ugovora ..., projekt realiziraju … do konca lipnja 2019. godine. (A) polazeći od nedavnih slučajeva onečišćenja vode i tla na području Slavonskog Broda, Odbor posebice naglasak daje na definiranje protokola kriznog komuniciranja s javnošću.”

I što na kraju u svezi tih zaključaka možemo mi zaključiti. Pa skoro ništa pametnog jer je velika istina ta, da na tim zaključcima slabo ili ništa se ne radi. Vjerujem da ćemo na sljedećem sastanku Povjerenstva za praćenje poboljšanja kvalitete zraka za područje grada Slavonskog Broda, u srijedu, 19. prosinca 2018. godine, o svemu tome više saznati!

Onečišćenje zraka uzrokovano ispušnim plinovima, grijanjem u kućanstvima, iz emisije Rafinerije  

Još jednom se moramo vratiti i na gornjem naslovu najavljenu temu jer zaista u posljednje vrijeme vrlo često krivo se tumače neke istine o brodskom onečišćenju zraka, a naročito utjecaj onečišćenja zraka od “ispušnih plinova automobila i grijanja znatnog broja kućanstava na kruta goriva”

Tako se nedavno pojavilo pitanje: zašto se u posljednje vrijeme ponovo na brodskoj ekološkoj sceni “medijski sve više relativizira krivnja Rafinerije kao glavnog onečišćavača zraka"? Zaista što se tu događa?

Nažalost tu nije riječ samo o medijima, nego i o posljednjim izlaganjima nekih stručnjaka, ali onih koji se osjećaju stručnjacima za područje zaštite okoliša, tj da procjenjuju utjecaj onečišćenja zraka od “ispušnih plinova automobila i grijanja znatnog broja kućanstava na kruta goriva”.

Istina, kako smo već i rekli nitko ne može poricati postojanje onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu i od “ispušnih plinova automobila i grijanja kućanstava na kruta goriva”, no vjerujemo da su ta onečišćenja u usporedbi sa zagađenjem zraka iz emisije Rafinerije, ali i s drugim prekosavskim onečišćenjima, još uvijek manja. Naročito ako se ozbiljno analizira da kod prerade milijun i više tona nafte u Rafineriji, popali se 100 - 120 tisuća tona mazuta vrlo loše kvalitete.

Dosada smo pokušavali tu famu otkloniti na razne načine. Jedno vrijeme paralelnim praćenjem koncentracije raznih onečišćenja sa tri mjerne postaje (Jelas, kod Stadiona i RNB), pa onda ukazujući na korelacije onečišćenja lebdećih čestica PM2.5 i PM10 sa spomenute tri mjerne postaje.

Sada prikazujemo grafove onečišćenja lebdećih čestica PM2.5 na Jelasu i lebdećih čestica PM10 kod Stadiona kraj Save i to otprilike desetak dana prije i desetak dana poslije kako je Rafinerija početkom prosinca ponovo započela s proizvodnjom…

Poznato nam je, da je 9. listopada RNB zadesila velika havarija. Tada je došlo do eksplozije postrojenja br. IV. To je postrojenje za krekiranje... Kako smo onda informirani, u rafineriji je vrlo brzo nastavljen rad, no samo na jedno kratko vrijeme, do početka radova na otklanjanju kvara u spomenutom postrojenju. Također znamo da je do 01.12.2018. godine to postrojenje  trebalo biti popravljeno, pa vjerojatno iza testiranja za nekoliko dana Rafinerija je ponovo trebala biti u radu, kako je i sada…

Pa proanalizirajte priložene grafove i donesite svoj zaključak!

Možemo još kao pomoć navesti, da je subotu na nedjelju (odnosno 1. na 2. prosinac) došlo ponovo do visokog zagađenja brodskog zraka s lebdećim čestica PM10 i PM2.5! A kako se i moglo pretpostaviti, iza toga dan za danom nastavljeno je sa alarmantno visokim zagađenjem brodskog zraka s lebdećim čestica PM10 i PM2.5, ali i benzenom!

A nakon što su u Rafineriji 70-tak sati kontinuirano mjerene visoke satne koncentracije lebdećih čestica PM10 oko i iznad 100 µg/m3, a 50-tak sati također i na mjernoj postaji kod Stadiona kraj Save i kada su na Jelasu nekoliko sati mjerene i visoke koncentracije lebdećih čestica PM2.5 i iznad 190 µg/m3, pa i od 197 µg/m3, dok kod Stadiona kraj Save mjerena satna koncentracija lebdećih čestica PM10 od 266 µg/m3, što se lijepo vidi na grafovima, a u Rafineriji i od 307 µg/m3, došlo je do određenog poboljšanja sa onečišćenjem! Iza toga slijedio je normalan hod, pa i valjda i normalan rad u RNB-u, ali sa povećanim maksimalnim satnim koncentracijama lebdećih čestica PM10 i PM2.5, ali i sa povećanim dnevnim koncentracijama lebdećih čestica PM10 i PM2.5 i benzena! Što je vjerujemo, uzrokovano sa zagađenjem iz emisije iz Rafineriji!