Prijedlog sljedećeg paketa od 35 mjera Stožera civilne zaštite RH: uvodi se smrtna kazna, u egzemplarnim slučajevima javnim vješanjem, osobe starije od 60 godina koje se zateknu na otvorenom dopušteno je nekažnjeno ustrijeliti, a Stožer se preimenuje u Glavni stan1. Sve osobe starije od 60 godina obavezne su nositi kontrolne narukvice kako bi nadležne državne institucije u svakom trenutku mogle nadzirati njihovo kretanje, odnosno obavezno mirovanje. Kontrolne narukvice – zahvaljujući izdašnoj donaciji prijateljske Sjeverne Koreje – bit će dostavljene u poštanske sandučiće korisnika kroz naredna 24 sata.

2. Uz apsolutnu zabranu kretanja na otvorenom i policijski sat, uvodi se mjera zamračenja, koja se primjenjuje svakodnevno od 19.00 do 05.00 sati. Mjera zamračenja nužna je da bi se obeshrabrili oni koji imaju namjeru kršiti zabranu napuštanja stana i kretanja na otvorenom u noćnim satima, jer su u potpunome mraku izgledne šanse da polome noge, vrat ili kralježnicu. Desi li se da prekršitelji to ipak izbjegnu, opisane oblike fraktura ovlašteni su im nanijeti predstavnici redarstvenih snaga RH kad ih uhvate u prekršaju.

3. Svi koji se ne pridržavaju mjere obaveznog zamračenja – gašenja svih rasvjetnih tijela u stanu, uključujući lampice na bojlerima, TV prijemnicima i sl. – bit će kažnjeni na licu mjesta, na način opisan u gornjoj stavci.

4. Umjesto praćenja telefonskih aparata onih građana koji su dužni biti u samoizolaciji, kako bi ih nadležne državne institucije mogle nadzirati, prelazi se na praćenje telefona svih građana pošto su, nastupom ovih mjera, svi građani obavezani na samoizolaciju.

5. U cilju prevazilaženja zastarjelog i pogubnog principa trodiobe vlasti, Stožer civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu Stožer) uz izvršne i zakonodavne preuzima i sudske ovlasti, što znači da – u okolnostima kada pravosudni aparat zbog opasnosti od zaraze ne može biti dostatno efikasan – ima pravo i obavezu podizati optužnice i izricati presude onima koji se ne pridržavaju mjera što ih je donio Stožer. Vrijeme između podizanja optužnice i izricanja presude ne smije biti duže od sat vremena.

6. Budući da se novčane kazne za prekršioce mjera što ih je propisao Stožer pokazuju neučinkovitima, dok zatvorske sankcije gube na smislu kada je u zatvoru cijelo stanovništvo, uvodi se smrtna kazna.

7. Katedra za kazneno pravo na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zadužuje se da spontano i samoinicijativno sastavi obrazloženje koje će javnosti dati do znanja zbog čega je reaktivacija smrtne kazne u pravnom i moralnom smislu prihvatljiva, poželjna i neizbježna.

8. Uz standardizirane oblike izvršenja smrtne kazne – strijeljanje, ubijanje injekcijom, gušenje plinom, davljenje premijerovim govorom i sl. – Stožer će u slučajevima iznimno teških prekršaja, a radi propagandno-psiholoških učinaka na širu zajednicu, prakticirati i javna vješanja. U tu svrhu koristit će se bandere ili stupovi javne rasvjete, a obješenima će na prsima biti okačeni oveći komadi kartona s prikladnim natpisima, na primjer: ‘Sad šetaj, teroristu!’

9. Uvodi se u javni optjecaj kategorija ‘Neodgovorne osobe’. Odsad se ‘Neodgovornim osobama’ smatraju građani koji su uhvaćeni u manjim ali ipak neoprostivim prekršajima mjera što ih je propisao Stožer, te su obavezni nositi preko rukava žutu traku s oznakom NO.

10. Ukoliko NO ponovi prekršajno djelo, neće nositi traku i na drugom rukavu, niti će mu se na postojećoj traci dodavati još jedna oznaka NO (da bude NO-NO), već će Stožer protiv recidivista podignuti optužnicu i za manje od sat vremena izreći i izvršiti kaznu.

11. Javni mediji obavezni su redovito, na dnevnoj bazi, objavljivati spiskove NO-a, uključujući njihove adrese i telefonske brojeve, kako bi lojalni pripadnici zajednice imali priliku da – ovisno o afinitetima i mogućnostima – prema njima iskažu gnušanje i iskale opravdani bijes.

12. Članovi svakog domaćinstva dužni su nadležnim službama prijaviti ukućanina koji pokazuje znakove ponašanja ‘Neodgovorne osobe’. Ukoliko takav bude otkriven u prijestupu, kaznit će se i članovi njegova kućanstva, uključujući maloljetnike, jer ga nisu prijavili prije nego što je uhićen.

13. Zbog nedostatka vojnog i policijskog ljudstva za potpuno osiguranje reda, discipline i solidarnosti, uvode se kvartovske straže sastavljene od dobrovoljaca iz redova civilstva. Pripadnici kvartovske straže nose crvene trake na rukavima, opremljeni su drvenim motkama i drugim medicinskim pomagalima, a nazivaju se kapoima.

14. Građani koji se zateknu u dopuštenom boravku na otvorenom – ukoliko, primjerice, sudjeluju u opskrbi, ili su s pisanom dozvolom otišli kupiti hranu, ili sl. – dužni su nositi propisanu prugastu odjeću.

15. Stožer civilne zaštite RH u roku od najviše 12 sati preimenovat će se u Glavni stan civilne zaštite RH, a njegov predsjednik i potpredsjednik od tada će se nazivati poglavnikom i doglavnikom.

16. Službenim pozdravom u Republici Hrvatskoj – kako na vojnom tako i na civilnom planu – proglašava se parola ‘Za doma spremni!’.

17. Parolu ‘Za doma spremni!’ obavezno je isticati na svakoj novinskoj stranici, na naslovnicama internetskih portala, kao i u uglu ekrana uz bilo koji televizijski program. Građani su dužni pozdravljati se s prozora na prozor, s balkona na balkon i sl. tako da jedan uzvikne ‘Za doma’, a drugi uzvrati sa ‘Spremni’. Pozdravi poput ‘Dobar dan’, ‘Hvaljen Isus’ ili sl. smatrat će se uvijenom sabotažom i devijantnim ponašanjem tipičnim za NO, što podliježe adekvatnim sankcijama.

18. Ukoliko građanin tijekom dopuštenog boravka na otvorenom ugleda na ulici osobu stariju od 60 godina, slobodan ju je nekažnjeno ustrijeliti.

19. U slučaju da građanin u gore opisanoj situaciji ne raspolaže vatrenim oružjem, slobodan je prema osobi starijoj od 60 godina djelovati kamenom, letvom, čekićem, otrgnutom granom ili nečim sličnim, a u krajnjoj liniji i šakom, uz obavezu da nakon toga dezinficira ruke ili ih opere sapunom u toploj vodi.

20. Uz apsolutnu zabranu kretanja na otvorenom, ograničava se i kretanje unutar stanova, prema rasporedu prelaska iz jedne u drugu prostoriju koji će biti obznanjen u narednih 12 sati.

21. Osim za cjelodnevno pranje ruku, toaletne prostorije dopušteno je uz obavezno pridržavanje higijenskih mjera koristiti u slučajevima nužde, ali je strogo zabranjeno srati protiv Stožera i njegovih mjera.

22. Ukoliko posjeduju kućne ljubimce, građanima je dopušteno da iste jednom dnevno izvedu na 15 minuta u šetnju iz dnevnog boravka u hodnik, ali je preporuka Stožera da ih se ubije i pojede.

23. Sat vremena nakon zamračenja, točno u 20.00, svi građani obavezni su svakoga dana izaći na prozore ili balkone s upaljenim voštanicama (ili ekranima mobitela u slučaju jačeg vjetra), te složno otpjevati državnu himnu i budnicu ‘Moja domovina’, kako bi osnažili osjećaje solidarnosti, jedinstva i optimizma. Izostanak će se strogo kažnjavati.

24. Svakoga jutra građani će elektronskim putem, na svoje e-mail adrese, dobivati specijalne psiho-testove i upitnike koje su obavezni promptno ispuniti i vratiti pošiljatelju, kako bi se ustanovilo da li uopće razmišljaju o izlasku iz stana (jer su takva razmišljanja strogo zabranjena), te da li uzgajaju sumnje u rad Stožera i hrvatskih državnih institucija (jer su takve sumnje strogo zabranjene). Negativni rezultati psiho-testova i upitnika podrazumijevaju oštre sankcije.

25. Sve televizijske kuće s nacionalnom koncesijom obavezne su svakoga dana u podne (12.00) emitirati jednosatni program, u produkciji PR-službe Stožera, namijenjen pomoći državljanima RH da se ispravno postave i psihički stabiliziraju u uvjetima teške pandemijske krize. Program nosi naziv ‘Građane educiramo solidarnom trpljenju a posebno odanosti’, skraćeno GESTAPO.

26. Najstrože se zabranjuje javno korištenje riječi ‘sloboda’!

27. U slučaju da se javno upotrijebi riječ ‘totalitarizam’, obavezno je uz nju koristiti pridjev ‘demokratski’, a u protivnome slijedi stroga kazna.

28. Pripadnici vojnih i policijskih snaga naoružani dugim cijevima dobivaju ovlaštenje da pucaju isključivo u viruse, a virusi se nalaze isključivo u ljudima.

29. Glavni urednici svih javnih i komercijalnih medija posebnim ukazom stječu status djelatnih vojnih osoba i obavezuju se provoditi uređivačku politiku koju propisuje Stožer.

30. Mediji su bez izuzetka dužni naglašavati krivnju samih građana zbog sve oštrijih mjera koje donosi Stožer i razvijati kod njih svijest o tome da su, radi neodgovornog ponašanja, upravo oni autori represije kojoj su izloženi.

31. Mediji su bez izuzetka obavezni pojedine članove Stožera, prema utvrđenom rasporedu (dr. Božinović ponedjeljkom i petkom, dr. Beroš utorkom i četvrtkom, dr. Markotić srijedom i subotom) oglašavati kao heroje, jer su nam heroji u ovim teškim trenucima potrebniji nego ikad.

32. Od javnih intelektualaca i općenito poznatih ličnosti očekuje se da, u organiziranim smjenama, iskažu podršku mjerama Stožera i djelovanju državnih institucija, te pozovu građane na odgovornost i jedinstvo. Odbijanje će se strogo kažnjavati, mada zbog dosadašnjeg ponašanja intelektualne elite ne očekujemo primjenu sankcijskih mjera.

33. Na mjesto glavnog urednika HRT-a, središnjeg punkta državne promidžbe, postavlja se Atila, dresirani njemački ovčar iz Protuterorističke jedinice Lučko, s bogatim iskustvom na sličnim poslovima. Za njegova zamjenika imenuje se King, kadar iz istog legla.

34. Na redovnim konferencijama za tisak zabranjuju se novinarska pitanja koja iziskuju komplicirane odgovore. Zabranjena pitanja su na primjer:

a) Tko je ovlastio Stožer civilne zaštite RH da suspendira Ustav i ukine Ustavom zajamčena prava i slobode građana?

b) Ako to nije učinio parlament – a nije – ne radi li se o neobznanjenome, ali i nedvosmislenom prelasku s demokracije na apsolutizam?

c) Ne bi li postojeći Ustav i postojeće zakone smio suspendirati samo onaj tko ih je usvojio, naime parlament?

d) Ako nije tako, već ako Stožer, umjesto da objavljuje preporuke, apele, upute i sl., stavlja Ustav izvan snage i donosi uredbe sa zakonskom snagom, pa time uzurpira zakonodavnu ovlast parlamenta, zar nije onda riječ o državnom udaru, odnosno ukidanju parlamentarne republike za račun vladine diktature?

e) Ako je to učinjeno iz prijeke nužde – a navodno jest – zbog čega nije proglašeno izvanredno stanje?

f) Ako izvanredno stanje nije proglašeno, zato što ga može proglasiti jedino parlament, zašto je izvanredno stanje ipak na snazi?

g) Ako tijelo koje očigledno nezakonito upravlja ovom zemljom donosi i ukida zakone ove zemlje, kako bi se taj poredak mogao nazvati?

h) Ako su predstavnici građana u strukturi vlasti (tj. članovi parlamenta) likvidirani i izuzeti iz procesa odlučivanja o sudbini građana, zašto se ističe da je to učinjeno u interesu građana?

i) I slično…

35. Ukoliko se nekim čudom pandemija koronavirusa kroz dogledno vrijeme obuzda, rad ovog Stožera – tada već Glavnog stana – ne prestaje, a njegove se ovlasti ne smanjuju.

portalnovosti